Dịch vụ xanh

Các dịch vụ trong nhà trường được tổ chức với mong muốn hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ việc sinh hoạt và học tập của học sinh. Các dịch vụ này được vận hành với tiêu chuẩn được xây dựng kỹ càng, ưu tiên số 1 là sự an toàn của học sinh. 

Bán trú

Dịch vụ bán trú của Nhà trường được tổ chức để phục vụ học sinh, bao gồm dịch vụ ăn bán trú và nghỉ trưa. 

Trông muộn

Để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường muộn, nhà trường có tổ chức dịch vụ trông nom các con sau giờ học. Giờ trông muộn được tính từ 17:00, phí trông muộn được tính từ 17:30.

Xe đưa đón

Hệ thống xe đưa đón học sinh School Bus đón và trả học sinh mỗi ngày. Hiện tại Nhà trường cung cấp các tuyến xe đưa và đón học sinh tại nhà riêng hoặc các điểm cố định. 

Y tế

Phòng Y tế của Nhà trường đặt tại tầng 1 Nhà học chính. Tại Phòng Y tế có cán bộ phụ trách các công tác y tế bao gồm: Sơ cấp cứu tại chỗ, Khám sức khỏe định kỳ, Bảo hiểm Y tế